A’dan Z’ye Bahçeşehir Ortaokulu

Bahçeşehir Koleji ortaokul ve lise genel müdürü olarak okulunuzun eğitim anlayışını hangi değerlerin ayakta tuttuğunu anlatır mısınız?

 

03-Fatma-Figen-Yazgan

FİGEN YAZAN: Vizyonumuz eğitimde bir dünya markası olmak. Misyonumuz insanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek. Kurumsal kültürün en önemli yapı taşı ise kurumsal değerler. Kurumsal değerlerimiz her birimizin davranışında, iş yapışında, kısacası kurumsal yaşam tarzımızda yaşayabilirse bir anlama kavuşur. Bu değerlerimiz liderlik, topluma değer katmak, yenilikçilik, sürdürülebilirlik.
Büyük başarılara imza atmak için cesaretli olmak gerekir. Başarılar sürdürülebilir olduğunda lider olunur. Eğitim kurumu olarak topluma değer katacak bireyler yetiştirip, faydalı model öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünyayı kucaklayabilen, evrensel düşünceyi yakalayan daha adil bir dünya için öncülük edecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bahçeşehir Koleji ortaokul müdürü olarak okulunuzdaki STEM eğitimi ve uygulaması hakkında bilgiler verir misiniz?
04-Şener-Çeper
ŞENER ÇEPEL: STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. STEM eğitimi Bahçeşehir okullarında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı. STEM, uygulamış olduğumuz eğitim programlarımızın yanında ayrı bir değer olarak yerini aldı. STEM, temel farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesidir. Bahçeşehir Alanya Ortaokulu olarak bizler de öğrencilerimizin farklı disiplinleri bir araya getireceği çalışma ortamları yaratıyor ve öğrencilerimizin projelerini destekliyoruz.

Bahçeşehir Koleji Alanya da Cambridge programı uyguluyor. Cambridge programı koordinatörü olarak bu programın içeriği ve amacını anlatır mısınız?
06-Seyhun-Peker

SEYHUN PEKER: Cambridge Uluslararası Öğretim Programı öğrencilerimizin akademik ve sosyal yeterliklerini öne çıkarmayı hedefleyen bir program. Programın müfredatı sorumluluk sahibi, kendisinden emin, düşüncesini açıkça ifade edebilen, yenilikçi ve ilgili bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim yaklaşımıyla yapılandırılmış ve dünyada 160 ayrı ülkede, 9.000’den fazla okulda uygulanmakta, Türkiye’de ise sadece 40’ın üzerinde okul bu programı yürütmekte.

Cambridge Uluslararası Öğretim Programı okulumuzda geçen yıl başladı. 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılında ise ortaokulda sürdürdüğümüz ‘Cambridge Lower Secondary Programme’da verdiğimiz fen bilimleri, matematik ve İngilizce derslerine küresel bakış açısı dersi ekleyerek programı genişlettik. Lise IGCSE ve AS&A Level programlarında da fizik, matematik ve İngilizce derslerinin yanı sıra kimya, biyoloji ve küresel bakış açısı derslerini ekleyerek programda yer alan öğrencilerimize daha fazla seçenek sunmayı başardık. Cambridge programının bize sunduğu 70’den fazla ders müfredatı mevcut. İlerleyen yıllarda sayısal alanların yanı sıra sosyal bilimler alanında da derslerle öğrencilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz.

Cambridge Lower Secondary (Cambridge Uluslararası Ortaokul) programlarını tamamlayan öğrencilerimiz, ihtiyaç duyulan bilgiye hızla erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz edebilecek ve kendi yaratıcı katkısını sunarak yeni bir yorum üretebilecek bireylere odaklanmış pek çok ülkede tanınan akademik bir başarının göstergesi olan IGCSE programı için de hazır duruma gelir. Cambridge programı öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlar.

IGCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalar arasında yer alıyor. Cambridge IGCSE programları, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerin yanı sıra öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunuyor.
Cambridge International Advanced Subsidiary Levels (AS Levels) ve Cambridge International Advanced Levels (A Levels), alan bazlı yeterlilik dereceleri olup genellikle lisenin son iki yılında alınır. Her bir programın sonunda değerlendirme yapılır.

Ders programları uluslararası bir perspektiften düzenlenir, ders programlarının ve sınav sorularının içerikleri veya örnekleri uluslararası planda kültürel farklara duyarlıdır.

Uluslararası Cambridge diplomasına sahip olacak öğrencilerimiz yurt dışında eğitim almak istediğinde, programın sonunda ABD’de başta Yale, Massachusetts ve California Teknoloji Enstitüsü gibi 600 üniversite, İngiltere’de Cambridge ve Oxford gibi 100 üniversite, Kanada’da 50’nin üzerinde üniversite tarafından kabul ediliyor. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ise bu programı tamamladıklarında ODTÜ, Hacettepe, İTÜ gibi devlet üniversiteleri ile Bahçeşehir, Sabancı, Koç gibi vakıf üniversitelerinden doğrudan kabul alabiliyor.

Bahçeşehir okullarında sosyal etkinliklerin yanında akademik başarının ve sınav performansının çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle LGS ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

05-Nalan-Özkan

NALAN ÖZKAN: Öncelikle Alanya Bahçeşehir olarak geleneğimizde sevgi, saygı ve çok çalışmak var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin birçoğu en iyi fen liselerine yerleşti. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.
LGS ile ilgili çalışmalara gelince mesleğinde çok iyi yetişmiş, bilgili ve tecrübeli öğretmenler eşliğinde 8. sınıflarda okul açılmadan en az bir ay önce ön hazırlık yapmak amacıyla çalışmalar başlıyor. Bu bir aylık süreçte öğrencilerimize hem geçmiş yıllardaki konular tekrar edilip varsa eksiklikleri gideriliyor hem de rehberlik servisinin katkılarıyla moral motivasyon açısından onları okulun açılışına hazır hale getirmiş oluyoruz.

Okul açıldıktan sonra yavaş yavaş yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Okulun ilk haftasından itibaren her hafta cuma ve cumartesi sınav yaklaşınca iki güne bir deneme sınavı yapıyoruz. Yapılan bu deneme sınavlarının sonuçlarını öğretmenlerimiz STOYS sistemi üzerinden tek tek inceleyerek hangi öğrencinin hangi konuda kazanım eksiği olduğunu belirliyor. Buna göre sabit etütler ve bireysel etütler yapılarak öğrencilerimizin eksikleri üzerinden zaman geçmeden o hafta gideriliyor. Böylece öğrencimiz bir sonraki sınava kazanım eksiği olmadan giriyor. Öğretmenimiz konuyu anlattıktan sonra o hafta o konuyla alakalı soru tarzlarını etütte ya da derste projeksiyonla tahtaya yansıtarak öğrencilerle birlikte çözüyor. Öğrenci bütün soru tiplerine aşinalık kazanıyor.

Öğrencilerimizin özellikle ikinci dönemden itibaren sınav yaklaştıkça sınav kaygılarıyla baş edebilmeleri için okulumuz ayda bir defa bu konuda uzmanları davet ederek öğrencilerimizle buluşturuyor. Bu buluşma hem öğrencilerimizin stresini azaltmakta hem de motivasyonunu yükseltiyor.
5-6 ve 7. sınıflarımızda da aynı sistem devam ediyor. Sabit etütler ve bireysel etütler yapılarak öğrencilerimizin eksiklileri gideriliyor. Bahçeşehir Alanya Koleji kitap okumaya ayrı bir önem veriyor. Bu anlamda öğrencilerimiz her gün belli bir saatte kitap okuyor. Okudukları kitabın yazarları okula davet edilerek öğrencilerle buluşturuluyor ve kitapla ilgili drama çalışmaları yaptırılıyor. Bu uygulama hem öğrencilerimizi mutlu ediyor hem de onları kitap okumaya teşvik ediyor.

Kodlama ve robotik eğitimi hakkında bilgiler verir misiniz?

ŞENER ÇEPEL: Bahçeşehir Koleji olarak üreten, düşünen, problem çözen gençlere çözüm odaklı olabilmelerinde gerekli tüm becerileri kazandıran bir eğitim. Öğrencilerin sayısal ve sözel becerilerinin geliştirilmesinde, geleceğin mesleklerine yönlendirilmesinde etkin bir vizyon kazandırır. Böylece gelişen dünya teknolojisine de yetkin bireyler hazırlamış oluyoruz.

Bahçeşehir Koleji yurt dışı eğitimlerini destekleyen bir okul. Bu bağlamda yabancı dil eğitiminde öncelikleriniz nelerdir?


07--Shirin-ShannfarSHIRIN SHAHINFAR: Yabancı dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Yabancı dilin sosyal içerikli bir alan olması ve öğrenilen dilin iletişim amaçlı kullanılacak olması nedeni ile Common Europeon Framework (Avrupa Dil Çevresi) doğrultusunda şekillendirilmiş akademik müfredatımızla eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz dünya standartlarında uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından verilen sertifika ve belgelere sahip oluyor.
5. sınıflarımızda 20 saatlik yoğun bir İngilizce programı uyguluyoruz. İlkokulda çift dilli eğitim alarak belli bir seviyeye gelen öğrencilerimize ortaokulumuzda 4 dil becerisi (dinleme, konuşma, yazma, kelime bilgisi) birbiriyle paralel ve daha üst seviyede verilmeye devam ediliyor.

Bahçeşehir Koleji’nde rehberlik bölümü çalışmaları nasıl yürütülür?

NALAN ÖZKAN: Amacımız, öğrencilerimizin kişisel potansiyellerini açığa çıkaracak en üst düzeyde gelişmeleri. PDR’nin odak kavramı “kendini gerçekleştirme.” Bu odak kavramı çocuklarımızın yaşamsal süreçlerine aktarabilmek için şu öncelikleri ele alıyoruz:
1) Kişilik boyutunda→Özgüveni ve olumlu benlik algısı sorumluluk duygusu geliştirme,
2) İletişim boyutunda→Kendini ve karşısındakini anlama, kendini ifade edebilme,
3) Kariyer boyutunda→Yetenek ve ilgilerini keşfetme, meslekleri tanıtma
4) Eğitsel başarı boyutunda→Eğitsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerisi.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek için Türkiye genelinde Bahçeşehir okullarıyla aynı günde AGİS, LKS denemelerini düzenli yaparak sınav sonuçlarını değerlendiririz. İlgili öğretmenle iletişime geçip öğrencilerimize destek oluyoruz. LGS sonuçlarıyla öğrencilerimizin belirledikleri hedeflerde sonuçlar aldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Fen lisesi kazanmış olmalarına rağmen Bahçeşehir Alanya Koleji’nde eğitim hayatına devam etmeleri ayrı bir mutluluk kaynağı. Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak ve süreçlerini takip ederek önleyici rehberlik anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda test ve envanterlerle ölçüm yaparak ortaya koyduğumuz verileri öğrenci ve veli ile paylaşımda bulunuyoruz.

Bu çalışmalar şunlar: Akademik benlik ölçeği, sosyometri, çalışma davranışı ölçeği, değerler envanteri, ben kimim, cümle tamamlama, problem tarama çalışmalarını gerçekleştirip, aldığımız verilerle önleyici çalışmalar yapıyoruz. ŞÖK toplantıları raporları, bireysel görüşmeler, sınıf takip çalışmaları, doğal gözlem raporları sonucuyla da müdahale edilecek durumları belirliyoruz. Ayrıca sınıf öğretmenliği ve mentörlük çalışmalarıyla öğrencilerimizin akademik ve davranış gelişimini yakından takip ediyoruz.

Sanat ve spor alanındaki etkinlikleriniz neler?

ŞENER ÇEPEL: Sportif faaliyetlerde okul ve kulüp takımlarımız başarıdan başarıya koştular. Okulumuzun yıldız erkek voleybol takımı Antalya birincisi ve bölge ikincisi oldu. Okulumuzun spor kulübü ile yerel lig voleybol müsabakalarına katılan öğrencilerimiz şampiyon oldu. Öğrencilerimiz satranç turnuvalarında, eskrimde ve yüzmede çeşitli ödüller olarak bizleri gururlandırdı.
Öğrencilerimizin hem spor hem de sanatsal alanda ilgi ve yeteneklerine göre çalışmaları destekleniyor. Öğrencilerimizin kişisel eserleri ve çeşitli etkinliklerde ortaya koydukları ürünler sergilenerek öğrencilerimiz cesaretlendiriliyor.
Birçok öğrencimize kişisel resim sergisi açılarak velilerimizin de katılımıyla çocuklar onurlandırılıyor. Üretilen eserler ile sosyal sorumluluk projelerine de dahil olmaları sağlanarak ülkelerine değer katan çocuklar olmaları yolunda ilerlemelerine destek olunuyor.
2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Bahçeşehir Alanya Ortaokulu yönetim ve öğretmen kadromuzla tüm öğrencilerimize sağlık, başarı ve huzur diliyoruz. Teşekkürler.

Önceki İçerikBuğra Gülsoy yazarlığa başladı
Sonraki İçerikAnnesini son yolculuğuna uğurladı