Alanya halkı zor durumda

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu olağan toplantısını Nurhan Özcan başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya Harita Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir TÜRSAB 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker ve Üyesi Kerim Coşkun, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya, katıldı.

Toplantıda yoğun gündemle bir araya gelen kurul üyeleri, Alanya için hayati öneme sahip bir bilimsel anket çalışmasını hayata geçirdi. Alanya’nın Öncelikli Sorunları 2024 Anket analizinin tamamlanmasının ardından basın ve kamuoyuyla paylaştılar.

Başkan Nurhan Özcan yaptığı açıklamada; “ Bu çalışma Alanya Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilmiş olup temel amacı, Alanya ilçesinin mevcut sosyo-ekonomik ve çevresel durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve halkın karşılaştığı öncelikli sorunları belirlemektir. Araştırma, Alanya’nın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörleri tespit ederek, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlar için veri odaklı politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Detaylı rapora Alanya Kent Konseyinden ulaşabilirler.” Dedi.

HALKIN %55’İ EKONOMİ VE İSTİHDAM POLİTİKALARINDAN MEMNUN DEĞİL

Katılımcıların %55’si ekonomik durumu ve iş olanaklarını kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. Katılımcıların %5’i çok iyi, %10’u ise iyi olarak değerlendirme yapmıştır. %25’i orta olarak değerlendirmiştir. İşsizlik, düşük ücretler ve mevsimsel işsizlik en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Yeni iş alanlarının yaratılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sorunlar, Alanya’daki bireylerin ekonomik güvenliklerini tehdit etmekte ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Alanya halkı ekonomik bir şekilde yararlanacağı mekanlar talep ediyor. Ekonomi ve istihdamla ilgili ana sorunları şu şekilde belirlenmiştir:

Yüksek İşsizlik Oranı: Katılımcıların %35’i, Alanya’daki işsizlik oranının yüksek olduğunu belirtmiştir. İşsizlik, bireylerin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olmaktadır. İş bulma zorlukları, özellikle gençler ve yeni mezunlar arasında yaygındır.

Düşük Ücretler: Katılımcıların %30’u, mevcut işlerde sunulan ücretlerin düşük olduğunu ifade etmiştir. Düşük ücretler, çalışanların geçimlerini sağlamada yetersiz kalmasına ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına yol açmaktadır.

Mevsimsel İşsizlik: Katılımcıların %20’si, mevsimsel işsizliği önemli bir sorun olarak belirtmiştir. Turizm odaklı ekonomiye sahip olan Alanya’da, mevsimsel işsizlik yaygındır. Turizm sezonunun dışında iş bulma zorlukları, çalışanların yıl boyunca sabit bir gelir elde etmelerini engellemektedir.

İş Olanaklarının Azlığı: Katılımcıların %15’i, iş olanaklarının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Alanya’da ekonomik çeşitliliğin azlığı ve belli sektörlere (özellikle turizme) bağımlılık, iş olanaklarının sınırlı olmasına neden olmaktadır.

HALKIN %60’I ALANYA’DA BARINMA OLANAKLARINDAN VE KİRALARDAN MEMNUN DEĞİL

Alanya’da yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların %60’ı barınma ve kira durumunu kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. %5’i çok iyi, %10’u iyi, %25’i ise orta düzeyde değerlendirmiştir. Her ne kadar kira fiyatlarının düştüğü belirtilse de yüksek kira fiyatları, yetersiz sosyal konut ve kalitesiz konutlar en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Bu sorunlar, Alanya’daki bireylerin konut ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşadığını ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Barınma krizi ve kira ile ilgili ana sorunları şu şekilde belirlemiştir:

Yüksek Kira Fiyatları: Katılımcıların %40’ı, kira fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Yüksek kira fiyatları, bireylerin konut bulmada zorluk çekmesine ve ekonomik yüklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ciddi bir barınma sorunu yaratmaktadır.

Yetersiz Sosyal Konut: Katılımcıların %30’u, sosyal konut arzının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Alanya’da artan nüfus ve göç hareketleri, konut talebini artırırken, mevcut konut arzının yetersiz kalması barınma krizine yol açmaktadır. Yeni sosyal konut projelerinin azlığı, konut bulma zorluklarını artırmaktadır.

Kalitesiz Konutlar: Katılımcıların %20’si, mevcut konutların kalitesiz olduğunu belirtmiştir. Kalitesiz konutlar, yaşam koşullarını olumsuz etkileyerek bireylerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır. Eski ve bakımsız binalar, konut kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.

Kira Denetiminin Yetersizliği: Katılımcıların %10’u, kira denetiminin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Kira kontrol mekanizmalarının eksikliği, kira fiyatlarının spekülatif olarak artmasına ve kiracıların mağdur olmasına yol açmaktadır. Yetersiz denetim, kira piyasasında düzensizliklere neden olmaktadır.

EMEKLİLERİN %60’I GEÇİNEMİYOR

Emeklilerin yaşam kalitesi konusunda yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların %60’ı yaşam kalitesini kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. Bu durum, emeklilerin günlük yaşamlarında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını ve mevcut sosyal, sağlık ve ekonomik koşulların yetersiz olduğunu göstermektedir. Emekliler için sunulan hizmetlerin kalitesinin düşük olması ve bu hizmetlere erişim zorlukları, emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Emekliler ve Yaşam Kalitesi ilgili ana sorunlar şunlardır:

Düşük Emekli Maaşları: Düşük emekli maaşları, emeklilerin finansal zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. %40’lik bir kesim, emekli maaşlarının geçimlerini sağlamada yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Yetersiz Sosyal Hizmetler: Katılımcıların %20’ı sosyal hizmetlerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Sosyal hizmetler, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmada ve sosyal hayata katılımlarını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Sosyal Aktivite ve Alan Eksikliği: Katılımcıların %20’u sosyal aktivite ve alan eksikliğini önemli bir sorun olarak görmektedir.

Sağlık Hizmetlerinin Eksikliği: Emeklilerin %10’u sağlık hizmetlerinin eksik olduğunu ve mevcut sağlık hizmetlerinin kalitesiz ve erişilemez olduğunu belirtmiştir.

HALKIN %70’İ TRAFİK VE ULAŞIMDAN MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre, trafik ve ulaşım sorunları Alanya’da yaşayanların en büyük şikayetlerinden biridir. Katılımcıların %70’i trafik ve ulaşımın ciddi veya çok ciddi bir sorun olduğunu belirtmiştir. %20’si orta düzeyde, %10’u ise küçük sorun olarak görmektedir. Bu durum, özellikle yaz aylarında turist sayısının artmasıyla daha belirgin hale gelmektedir. Katılımcılar, trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için aşağıdaki önerileri sunmuşlardır:

Yeni Yol ve Kavşak İnşası: %40’ı yeni yol ve kavşak inşasının trafik sorunlarını hafifleteceğini düşünmektedir.

Toplu Taşıma İyileştirmeleri: %35’i toplu taşımanın genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Otopark Alanlarının Artırılması: %25’i otopark alanlarının artırılmasının park sorunlarını çözebileceğini ifade etmiştir.

HALKIN %40’I SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELERDEN MEMNUN

Sosyal ve kültürel aktiviteler konusunda katılımcıların %40’ı sosyal ve kültürel aktiviteleri yeterli bulurken, %25’i yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini göstermektedir. Katılımcılar, sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması için şu önerileri sunmuşlardır:

Etkinlik Sayısının Artırılması: %40’ı sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini belirtmiştir.

Etkinlik Çeşitliliğinin Artırılması: %30’u daha çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini önermektedir.

Ulaşım Kolaylığı Sağlanması: %20’si etkinliklere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini ifade etmiştir.

HALKIN %35’İ DAHA DÜZENLİ VE PLANLI VE YEŞİL BİR KENT İSTİYOR

Altyapı ve kentsel gelişim sorunları, Alanya’da yaşam kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. Katılımcıların %35’i altyapı ve kentsel gelişimin kötü veya çok kötü olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, altyapı ve kentsel gelişim sorunlarının çözümü için şu önerileri sunmuşlardır:

Altyapı Yenileme Projeleri: %45’i altyapının modernize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Kentsel Planlama ve Düzenleme: %35’i kentsel gelişimin daha düzenli ve planlı bir şekilde yapılmasını önermektedir.

Kamusal Alanların Artırılması: %20’si parklar ve yeşil alanların artırılması gerektiğini ifade etmiştir.

HALKIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BEKLENTİLERİ

Katılımcıların en çok vurguladığı çözüm önerileri arasında %30 ile Ekonomi ve İstihdam alanının iyileştirilmesi, %20 ile sosyal konut sayılarının arttırılması ve Kira kontrol mekanizmaları, %23 ile trafik ve ulaşım iyileştirmeleri, %11’i altyapı, çevre koruma ve atık yönetimi, %6’si ise turizm politikalarının sürdürülebilir hale getirilmesi, %5 Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, %5 ile eğitim kalitesinin arttırılması, %2 ise Sosyal kültürel aktivitelerin artırılması bulunmaktadır.

Bu sonuçlar, yerel yönetimlerin kamu kurumlarının ve ilgili kurumların, ekonomi başta olmak üzere sosyal konutlar ve kiraların kontrol altına alınması, altyapı projelerine öncelik vermesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Önceki İçerikAlanya’ya ne zaman doğalgaz gelecek?
Sonraki İçerikSilah atma olaylarına karşı uyarı levhası