Dijital Dünya’nın Kapıları Waldorf’ta Aralanıyor

Dijital Dünya’nın Kapıları Waldorf’ta Aralanıyor
Dijital Dünya’nın Kapıları Waldorf’ta Aralanıyor

Çocuklarını, bilişim çağının tam ortasında yetiştiren veliler için büyük önem taşıyan Teknoloji ve Çocuk semineri, 26 Mayıs 2018 / Cumartesi günü saat 10.30’da, Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu- Gösteri merkezinde yapılacak.

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırsa da bu hızlı ilerleme ve yayılmanın çocuk gelişimine olan etkisi son derece önemli bir merak konusudur. Özellikle belli bir yaşın altındaki çocuklar teknolojiyi nasıl kullanacaklarını, ilk olarak, ailelerinden öğrenmeye başlıyorlar ve onlar için teknolojik cihazlara ayrılan zaman ile gerçek yaşam arasındaki dengeyi sağlama görevini de ilk üstlenen yine aile oluyor. Öte yandan çocukların teknolojik aletler ile tanıştırılması, teknolojik aletleri doğru ve sağlıklı kullanabilmelerinin sağlanması ve bu kullanımın aileler tarafından takibinin yapılması ise aileler için gün geçtikçe zorlaşıyor.

Bilişim Dünyası ve Gerçek Dünya Arasında Dengeler Değişiyor
Teknoloji odaklı konularda kuşaklar arası makasın iyiden iyiye açıldığı bu dönemde; çocuk-ebeveyn arasındaki teknoloji odaklı iletişimin sağlam temellere dayandırılması ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu gerekliliği gözeterek, teknolojik becerilerin geliştirilmesi ile teknolojiyi işlevsel olarak doğru kullanan, bilinçli bir neslin yetiştirilmesini hedefleyen Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu; öğrencileri ile birlikte tüm öğretmenlerinin ve velilerin eş zamanlı olarak bu konudaki eğitimlere dahil olmalarını amaçlıyor.

Çocuk ve Dijital Dünya ilişkisine Uzman Yaklaşımı
Çocukların doğal öğrenme ve davranış geliştirme süreçleri içerisinde, veli ve öğretmenlerin çocuklar için birer rol-model olarak önem taşımasından hareketle yola çıkan Waldorf Özel Yaşam Okulu; çocuk-veli ve öğretmenlerin bir çeşit birlikte öğrenme mekanizması içerisinde bilinçlendirilmesi amacı ile ‘’TEKNOLOJİ VE ÇOCUK’’ konulu özel bir seminere ev sahipliği yapacak.
Almanya’nın tanınmış Bilişim Teknolojileri Akademisyeni Uwe Buermann’ın zengin sunumu ile başlayıp, gün boyu konu ile ilgili derinlemesine çalışmalar ve workshop’lar ile devam edecek etkinlikte;
• Çocuklarımızı hangi dijital dünyaya yönlendiriyoruz?
• Dijital dünyanın tehlike oluşturan yönleri nelerdir?
• Çocuklar, dijital medya araçlarını nasıl daha doğru ve daha sağlıklı kullanır?
• Teknolojinin doğru kullanımı için, çocukların hangi becerileri geliştirilmelidir?
Sorularına, uzman-veli-öğretmen işbirliği içerisinde en doğru cevapların bulunması ve görsel sunumlar ve hikayeler ile televizyon, tablet, akıllı telefon, bilgisayar, internet, sosyal medya gibi teknoloji alt başlıkları konusunda verimli bir bilinçlendirme çalışmasının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Waldorf’tan Tüm Ebeveynlere Davet
Çocuklarını, bilişim çağının tam ortasında yetiştiren veliler için büyük önem taşıyan Teknoloji ve Çocuk semineri, 26 Mayıs 2018 / Cumartesi günü saat 10.30’da, Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulu- Gösteri merkezinde tüm Alanya halkına açık olarak yapılacaktır. Gün boyu devam edecek olan aktiviteler ve workshop’lara katılım ise ücretsiz olacaktır.
‘’Teknoloji, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Mühim olan onu hayata doğru entegre edebilmektir…’’
Waldorf Hayata Yetiştirir.

01-One-Cikan-Gorsel

02

03