Anaokulundan Üniversiteye

Bahçeşehir Alanya Anaokulu

Çocuğun zeka gelişiminde en kıymetli yılları 6 yaşa kadar olan dönemdir. Bu dönemde evde başlayan ve nitelikli bir okul öncesi kurumuyla devam eden eğitim süreci çocuğun gelecekteki başarısının anahtarıdır.

Bahçeşehir Alanya Anaokulu

Okul öncesi eğitim artık ülkemizde çok önemli yer tutuyor. Bahçeşehir kolejlerinin bu konudaki bakış açısı ve felsefesi nedir?

MİNE İNCE: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, “Çocuk eğitimle aynı amaçlara yönelik oyun ve eğlenme konusunda tüm olanaklarla donatılır, toplum ve kamu mekânları çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını artırmaya çaba gösterir” der.

Ülkelerin kalkınmasında eğitim ve öğretim en temel konulardır. Okul öncesi eğitim ise geleceğe atılan ilk ve en önemli adımdır.

Okul öncesi eğitimin amacı çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine uygun eğitim ortamları, yaşam alanları yaratmak, kişilik gelişimlerini eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirmek ve yönlendirmek, çocukları okul yaşamına sosyal ve zihinsel yönden hazırlayarak, temel bilgi ve becerileri kazandırabilmektir. Eğitimde, tüm bu unsurların yanı sıra kullanılan materyaller, planlanan etkinlikler, yürütülen proje ve çalışmaların da önemi ve katkısı büyüktür. Bir çocuk ne kadar çok yeni durumla karşılaşırsa o kadar zihnini güçlendirmiş olur.

Bu düşüncelerden beslenen, sevgi dolu, alanlarında uzman okul öncesi ekibimle çocuklarımıza bilişsel yönlerini geliştirebilecekleri, kendilerini zenginleştirebildikleri aynı zamanda sosyal yönden güçlenecekleri etkinliklerle, eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını sunmaktayız.

Bahçeşehir Alanya Anaokulu

Okul öncesi dönemde ilk deneyimler yaşanıyor, ilk alışkanlıklar ediniliyor. Bu bağlamda öncelikli hedefimiz, çocuklarımızın her alanda doğru bir başlangıç yapması için gerekli zemini oluşturmaktır. Anadil ve matematik ile doğru bir tanışma, eğlenceli bir başlangıç, çocuğun eğitim yaşamı ve gelişimi için çok önemlidir. Aynı biçimde çift dilli eğitim ile ilgili olarak amacımız, çocuklarımızda İngilizce’ye karşı bir farkındalık oluşturmak, ilgi ve merak uyandırmak, yabancı dili yaşayarak kazandırmak, sevdirmek ve çocuklarımızı İngilizce konuşmaktan keyif alır hale getirmektir.

Çocuklarımızın tüm gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek için farklı birçok alanda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaktayız. Onları öğrenme merkezleri, drama, rehberlik, beden eğitimi, müzik, basketbol, futbol, proje çalışmaları, jimnastik, satranç, yüzme, STEM çalışmaları, dünya vatandaşlığı, matematik, kodlama, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, akıl oyunları gibi pek çok kendilerini geliştirebilecekleri etkinlikler ile buluşturmakta, ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin ortamlar sunmaktayız.

Çocukların eğitiminde ve gelişiminde en önemli iş birlikçimiz olan ailelerimiz ve rehberlik bölümümüz ile öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip etmekteyiz.

Ailelerin de eğitim sürecinde yer almasına onların çocuklarıyla daha nitelikli iletişim kurmalarına yardımcı olmaktayız.

Mine İnce
Mine İnce

2018-2019 yılında çift dilli eğitime başlayacaksınız. Bu eğitimle çocuklara neler katmayı hedefliyorsunuz?

MİNE İNCE: İnsan hayatında kritik dönem olarak nitelendirilen okul öncesinde doğal öğrenme yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği yeni bilgi kazanımında yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemektir. Buradan hareketle Bahçeşehir Alanya Anaokulu olarak çocuklarımızı daha da güçlendirmek adına İngilizce öğretimimize “Çift Dilli Eğitim” ile devam edeceğiz. Hazırlık gruplarında öğrencimiz günlük programının yüzde 70’ini İngilizce olarak yürütecek. 5 yaş gruplarında ise bu oran yüzde 50.

Yabancı dil, İngilizce dersi dışında farklı alanlarda da deneyimlendikçe güçlenir. Öğrenmenin kalıcı olması için öğrencinin yaşaması gerekmektedir.  İngilizce öğretmenlerimiz tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur ve aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir. Bu sayede çocuklarımız zaman içinde İngilizce’nin de bir iletişim aracı olduğunu gözlemler ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşmaya, anlamaya başlar.

Serpil Cansevdi
Serpil Cansevdi

Bunun yanında küçük yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Gelişimleri devam ettiği için maruz kaldıkları dilin aksanını daha doğru edinirler.

 

Mathazone etkinliğinde neler yapıyorsunuz?

SERPİL CANSEVDİ: Öncelikle bu programın ne demek olduğundan bahsedeyim. Okul öncesi eğitim programında çocuklarımızın matematik temellerinin kurulmasına yönelik, özel olarak tasarlanmış hikayelerle oluşturulmuş, aşamalı bir eğitim programıdır. Matematik hayatımız boyunca var olan bir süreç. Bizler özellikle okul öncesi dönemde eğitimci olarak matematiği yalnızca işlemlerden oluşan bir kavram olarak değil, düşünme şekli olarak görüyoruz. Bu düşünce becerisini kazandırmak ilk hedefimiz.

Hangi alan olursa olsun öğrencilerin derste etkili olabilmesi için merak uyandıracak birçok malzemeler değerlendiriyoruz. Mathazone eğitiminde de yaratıcılığa bağlı olarak doğal malzemeler, flaş kartlar ve biz eğitimcilerin oluşturduğu matematik oyunlarını kullanıyoruz.

Genel olarak toparlarsak, vermiş olduğumuz mathazone eğitimindeki amaçlarımız, matematiğin sadece sınıf ortamında kalan soyut bir kavram olmadığını, bizzat hayatın kendisi olduğunu, yaş seviyelerine göre sıralanmış matematik kavramlarını takip etmek ve en önemlisi analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.

STEM junior etkinliğinde neler yapıyorsunuz?

SERPİL CANSEVDİ: STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Projelerde çocuklarımız grup halinde çalışmaları sürdürüyor. Birlikte ürettikleri çalışmaların hepsi kendi ürünleri oluyor. Bizler öğretmenleri olarak öğrencilerimizi yönlendirmeden ziyade rehberlik etmekteyiz. Okul öncesi dönemde çocuklarımızın özgürce düşünmelerini, hayal kurmalarını, merak etmelerini, yeni şeyler tasarlayıp üretmelerini ve paylaşmalarını önemsiyoruz. STEM Junior etkinliğimizde çocuklarımıza bu kazanımları verdiğimizi düşünüyoruz.

Bahçeşehir kolejlerinin kodlama çalışmaları anaokulunda nasıl ilerliyor?

Öğrenciler üzerinde diğer becerilerine oranla planlama becerilerinin zayıf olduğunu ortaya koyan pek çok çalışma olmuştur. Çocuklarımızı bu alanda desteklemek adına okul öncesinde de kodlama uygulamalarıyla öğrencilerimizi buluşturmaktayız. Oyun niteliğinde olan kodlama uygulamalarında öğrencilerimiz karakteri hedefine ulaştırmaya çalışırken hem eğleniyor hem de izlenecek yol konusunda öngörüde bulunup planlama becerisini güçlendiriyor. Daha sonraki yaşamlarına etki edecek bu beceriyi çok erken yaşlarda kazanmış oluyorlar.

Rehberlik çalışmalarınız nelerdir?

MİNE İNCE: “Kendini Gerçekleştirme” ilkesini benimseyen rehberlik hizmetleri birimimiz, öğrencilerimizin de bu ilkeden hareket etmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek iç görü kazanmaları ve farkındalıklarını artırmaları için çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmalarını temel almaktadır. Bu düşünceden hareketle yaptığımız çalışmalar

öğrencilerimizin kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak, kendisiyle barışık bir birey olmak,  sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerinin güçlendirilmesi için öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak velilerimize danışmanlık yapmak,

öğrencilerimizin gelişimsel, eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek üzere, güvenilir, bilimsel test ve envanterler uygulamak.

Rehberlik çalışmalarımızla öğrencilerimizin gerek okula uyum gerekse okul sürecinde kendilerini geliştirmelerine yönelik takipler sağlamaktayız. Okul öncesini tamamlayan öğrencilerimize de ilkokula hazır bulunuşluklarını ölçmek için alanında uzman olan rehber öğretmenlerimiz tarafından testler uygulanıp onların desteklenmesi gereken yönleri güçlendiriliyor.

Son olarak okul öncesi dönemi verimli geçmiş bir öğrenci için ilkokula hazır olduğunu söyleyebilir miyiz?

MİNE İNCE: Çocuğun zeka gelişiminde en kıymetli yılları 6 yaşa kadar olan dönemdir. Bu dönemde evde başlayan ve nitelikli bir okul öncesi kurumuyla devam eden eğitim süreci çocuğun gelecekteki başarısının anahtarıdır.

Anaokulundan Üniversiteye

 

Okul öncesi dönem çocuğunda soyut düşünme ve kavramlar henüz oluşmamıştır ama okula başlama yaşında artık bu kavramları anlamaya başlar. Okul dönemiyle birlikte çocuk artık yeni durumları yorumlayabilir. Öğrendiklerinden genellemeler yoluyla çıkarımlarda bulunabilir. Sebep-sonuç bağlantıları kurabilir. Zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimiyle birlikte artık sosyalleşmeye de hazırdır. Ancak çocukların ilkokula sadece duygusal ve sosyal olarak değil, hayat düzeni ve rutinlerle de hazırlanması gerekir.

Okul öncesi kazanımlarıyla öz bakım becerisini yerine getirebilen çocuklar gelişimleriyle zaman içinde süreci yönetebilir hale gelmektedir. Bu sebeple okul öncesi kazanımlarının takibi önemlidir.

Anladığımız kadarıyla bu denli deneyim çeşitliliği yaşayan bir öğrenci için asıl nokta ilkokula hazır başlamaktan ziyade hayata sağlam bir başlangıç yapmak oluyor.

MİNE İNCE: Kesinlikle. Bazen aileler şu yanılgıya düşebiliyor. Çocuk evde kalsın, okul öncesi eğitime geç başlasın, nasılsa uzun yıllar eğitim alacak diyebiliyorlar. Bizim ise asıl savunduğumuz şudur. Beyin ve öğrenme kapasitesi, duygusal dayanıklılığı, rutinler oluşturma ve bunlara uyabilme becerisi olması gereken en en en kıymetli zamanda 3-6 yaş aralığında gelişmediyse, sonrasındaki eğitim hayatında ailelerin ve çocuğun daha çok emek ve zaman harcaması gerekecektir.

Bizim kurumuzda anaokulu eğitimi alan bir çocuk ailelerin farklı arayışlarla, farklı ortamlarda, farklı etkinliklerle ulaşmaya çalıştığı kazanımlara buranın içinde ulaşabiliyor. Böylelikle hem şimdiki zamanları için hem de geleceğe yatırım için doğru bir okul öncesi kurumda bulunmak çocuğun eğitim hayatı için verilecek en önemli karardır.

Önceki İçerikDemet ve Okan’ın davası bugün
Sonraki İçerikZara Ölümden döndü